wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Mezinárodní obchod Občanská společnost, integrace... Základy evropského práva Čína  Skandinávie

2. semestr

Komparace demokracií SZB politika EU Ústavní vývoj v USA Subsaharská Afrika  Erasmus

3. semestr

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU:   přednáší: Mgr. Radek Khol

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Had, Miloslav a Pikna, Bohumil (2001). Druhý a třetí pilíř Evropské unie, Praha: ÚMV

6. semestr

Khol, Radek a kol. (2002). Evropská bezpečnostní a obranná politika – národní perspektivy. Praha: ÚMV
EU Security and Defence Policy : The First Five Years (1999-2004), Paris: EU ISS, 2004

Zakončení kurzu:

Závěrečný test

Přednášky/příspěvky

Syllabus © Mgr. Radek Khol 

Autor Datum Popis
Kyslík 23/02/2006

Historie koordinace zahraniční politiky v rámci procesu evropské integrace

Kyslík 01/06/2006

ALL IN ONE prednášky - AKTUALIZOVÁNO