wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Teorie veřejné správy... Pol. systémy střední Evropy Indie Rakousko a Švýcarsko  

2. semestr

Komparace ekonomik EU Globální terorismus Argentina a Brazílie Vnitřní bezpečnost EU  Erasmus

3. semestr

5. semestr

4. semestr

5. semestr

Rozpis akademické výuky 2006/2007

6. semestr

III. ročník (5. semestr - zimní) - II. skupina (dopolední), I. skupina obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia, prezenční forma studia

Pondělí   Předmět Přednáší Učebna Předn./sem. Zk./záp.
15:05 - 16:35 Teorie Veřejné správy a právních učení JUDr. Lydia Ottová VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zkouška
16:45 - 18:15 Komparace ekonomik EU PhDr. Irah Kučerová, Ph. D. VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zkouška
           
Úterý   Předmět   Přednáší Učebna Předn./sem. Zk./záp.
08:15 - 09:45 Globální Terorismus Dr. Karásek / Dr. Makariusová VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zápočet
10:00 - 11:30 Politické systémy střední a východní Evropy doc. PhDr. Ladislav Cabada, CSc. VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zkouška
11:45 - 13:15 Humanitarian Intervention: European Discourses Charles Robinson, Ph. D. VŠ, přízemí DC 2/0 CIES
12:15 - 15:30 Anglický jazyk   Akcent 0/2 Zápočet
           
Středa  Předmět Přednáší Učebna Předn./sem.  Zk./záp.
13:25 - 14:55 The Age Of Dictatorships: 20th Century Totaliarian Regimes Mitchell Belfer, Ph.D. VŠ, III. patro, č.46 1/1 CIES
16:45 - 18:15

Indie (povinně volitelný předmět)

Mgr. Vlastimil Blecha VŠ, aula 2/0 Zápočet
16:45 - 18:15 Argentina a Brazílie (povinně volitelný předmět) PhDr. Vít Rouč, Ph.D. VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zápočet
           
Čtvrtek Předmět Přednáší  Učebna Předn./sem.  Zk./záp.
08:15 - 09:45 Constitutional and Administrative Law of England and Wales Ian Quigley, B.A., LL.B. VŠ, přízemí DC 1/1 CIES
10:00 - 11:30 International Law PhDr. Mgr. Veronika Bílková, E.MA. VŠ, I. patro, č.19 1/1 CIES
12:15 - 15:30 2. cizí jazyk (Francouzština, Němčina, Španělština)   Akcent 0/2 Zápočet
16:45 - 18:15 Rakousko a Švýcarsko (povinně volitelný předmět) Mgr. Tomáš Nigrin VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zápočet
           
Pátek Předmět Přednáší  Učebna Předn./sem.  Zk./záp.
08:10 - 09:40 Globalisation And International Order Beatrice Maalouf, M.A. VŠ, III. patro, č.46 1/1 CIES
09:50 - 11:20 Vnitřní bezpečnost Evropské Unie Mgr. ing. Radka Druláková, Ph.D. VŠ, I. patro, č.19 2/0 Zkouška
           

Poznámka:

V rámci projektu Erasmus bude vyučováno šest předmětů v anglickém jazyce. Studenti, kteří chtějí získat Certificate - International And European Studies (CIES), si vyberou alespoň jeden z nabízených kurzů v anglickém jazyce. Kurzy lze uznat jen po splnění podmínek požadovaných vyučujícím.