wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Mezinárodní obchod Občanská společnost, integrace... Základy evropského práva Čína  Skandinávie

2. semestr

Komparace demokracií SZB politika EU Ústavní vývoj v USA Subsaharská Afrika  Erasmus

3. semestr

Základy evropského práva:   přednáší: JUDr. Veronika Outlá

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

6. semestr

Zakončení kurzu:

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Kyslík 01/06/2006

ALL IN ONE prednášky - AKTUALIZOVÁNO 1.6.2006

Internet 24/04/2006 Základy Evropského práva + historie EU
Internet 24/04/2006 Teorie - Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu...
Internet 24/04/2006 Rozhodnutí ESD - Judikáty + výklad k nim (Mix)
Internet 24/04/2006 Rozhodnutí ESD - Judikáty (Tahák)
Maru 09/05/2006

Slidy z přednášek převedené do Wordu - teorie, judikáty, přehledy, výklady...

Lucka 09/05/2006

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států

Lucka 09/05/2006

Směrnice Rady 89/48 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy

Lucka 09/05/2006

Směrnice Rady 92/51/EHS
o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS

Irena 01/06/2006 Kompletní teorie Evropského práva + něco navíc