wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

2. semestr

         

3. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Politický systém ČR Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

4. semestr

Mezinárodní právo Mezinárodní konflikty Základy marketingu Obchodní právo Erasmus

5. semestr

Peníze, bankovnictví, finanční trhy:   přednáší: doc. ing. Jitka Koderová, CSc.

6. semestr

Doporučená literatura:

Revenda, Z. - Mandel, M a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management press, nejlépe 3. vydání

Zakončení kurzu:

Písemná část: 8 otázek(min 44 bodů), potom ústní zkouška (nedělá se v případě, že v testu máš víc než 50 bodů)

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Keini 04/10/05

Peníze a jejich význam v ekonomice

Kyslík

04/10/05

Teoretická a empirická definice peněz, Měnové agregáty

Keini

11/10/05

Historické formy emise peněz

Keini

18/10/05

Úroková míra a sazba, Reálná úroková míra, Budoucí a současná hodnota současných peněz

Kyslík

18/10/05

Úroková míra a sazba, Reálná úroková míra, Budoucí a současná hodnota současných peněz

Keini

25/10/05

Finanční trh a jeho charakteristika, Motivy vstupu hospodářských subjektů na finanční trh

Kyslík

25/10/05

Finanční trh a jeho charakteristika, Motivy vstupu hospodářských subjektů na finanční trh

Mashe

01/11/05

Kapitálový trh, Dělení finančních trhů – z hlediska teritoriálního, Trendy na světových finančních trzích...

 

Keini

01/11/05

Kapitálový trh - dokončení, Mezinárodní finanční trhy, Finanční zprostředkovatelé

 

Keini

08/11/05

Klasifikace nástrojů finančního trhu, Nejčastěji používané cenné papíry

Keini

15/11/05

Základní principy rozhodování investora, Analytické metody používané na finančních trzích

Keini

22/11/05

Všechno o burzách

Keini

29/11/05

Bankovní soustava, Obchodní banka, Základní druhy bank, Bilance banky

Keini

06/12/05

Bankovní rizika, Finanční a úvěrové bankovní produkty, Depozitní (vkladové) produkty, Platebně zúčtovací produkty