wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Politický systém ČR Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

2. semestr

Mezinárodní právo  Mezinárodní konflikty   Základy marketingu Obchodní právo  Erasmus 

3. semestr

Mezinárodní právo:   přednáší: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

4. semestr

5. semestr

Povinná literatura: Ignaz Seidl-Hohenveldern: Mezinárodní právo veřejné. ASPI, 2001, Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv...

6. semestr

Zakončení kurzu: Písemný test

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Keini 03/10/05

Základy a historie mezinárodního práva

Mashe 03/10/05

Základy a historie mezinárodního práva

10/10/05

Přednáška odpadla

Keini 17/10/05 Normy a prameny mezinárodního práva, Poměr mezi mezinárodním a vnitrostátním právem (monismus, dualismus)
www.osn.cz 23/10/05 Charta Organizace spojených národů
www.osn.cz 23/10/05 Všeobecná deklarace lidských práv
  Keini 24/10/05

Poměr mezi mezinárodním a vnitrostátním právem – dokončení, Subjekty mezinárodního práva - úvod

Kyslík 24/10/05

Monismus, Ratifikace mezinárodních smluv

Keini 31/10/05

Subjekty mezinárodního práva

Keini 07/11/05

Prameny mezinárodního práva

07/11/05

Okruhy otázek ke zkoušce z mezinárodního práva veřejného

Keini 14/11/05

Vídeňská úmluva o smluvním právu - výpisky

Irena (net) 17/11/05

Historie evropské integrace a evropského práva (výborně a podrobně popsané)

Internet 17/11/05

Vídeňská úmluva o smluvním právu

Keini 21/11/05

Vídeňská úmluva o smluvním právu - dokončení, Státní orgány pro zahraniční styky

Keini 28/11/05 Mezinárodně právní odpovědnost, Ochrana lidských práv
Keini 05/12/05 Válečné právo
Keini 12/12/05 Válečné zločiny, způsoby řešení sporů - vyjednávání, dobré služby, vyšetřování a zjišťování, smírčí řízení
Keini 19/12/05 Pokojné řešení sporů – dokončení předchozí přednášky, Mezinárodní organizace
Internet 24/12/05 Mezinárodní právo veřejné - kompletně zpracovaných 78 otázek ke zkoušce