wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Politický systém ČR Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

2. semestr

Mezinárodní právo  Mezinárodní konflikty  Základy marketingu  Obchodní právo  Erasmus 

3. semestr

Základy marketingu a managementu:   přednáší: doc. ing. Jiří Dědina, CSc.

4. semestr

5. semestr

Povinná literatura: Dědina,J.,Cejthamr,V.: Management a organizační chování, Grada 2005

6. semestr

Zakončení kurzu: Odevzdání seminární práce v rozsahu min.3 strany, třetina teoretická a dvě třetiny příklad z praxe na vybrané téma

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Keini 03/10/05

Definice managementu, Struktura manažerských funkcí,  Role managera podle Henry Mintzberga

Kyslík 03/10/05

Definice managementu, Struktura manažerských funkcí,  Role managera podle Henry Mintzberga

Mashe 03/10/05

Definice managementu, Struktura manažerských funkcí,  Role managera podle Henry Mintzberga

Keini 10/10/05

Vznik profese managera, Rozdíl mezi řízením (manager) a vedením (leader), Vývojové etapy managementu...

Keini 17/10/05

Vývojové etapy managementu – dokončení, Strategické plánování - analýza současného stavu podniku 

Kyslík 17/10/05

Vývojové etapy managementu

Keini 24/10/05

Analýza současného stavu podniku, analýza a prognóza vývoje okolí podniku, stanovení poslání a cílů podniku

  Kyslík 24/10/05

Analýza současného stavu podniku

  Keini 31/10/05

Vlastní proces strategického plánování v podniku (dokončení předchozí přednášky)

Keini 07/11/05

Taktické plánování, Celkový plán pracovního procesu

Keini 14/11/05

Organizování společnosti

Keini 21/11/05

Členění organizačních struktur z hlediska rozhodovací pravomoci mezi jednotkami

Keini 28/11/05

Členění organizačních struktur: konsorcia, kartely, syndikáty, holdingy, trusty, holony, Typy holdingů

Keini 05/12/05

Řízení lidských zdrojů (human resource management)