wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

2. semestr

         

3. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Politický systém ČR Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

4. semestr

Mezinárodní právo Mezinárodní konflikty Základy marketingu Obchodní právo Erasmus

5. semestr

Mezinárodní konflikty a jejich řešení:přednáší: PhDr. Šárka Waisová, Ph.D. nebo JUDr, PhDr. Tomáš Karásek

6. semestr

Povinná literatura:

Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, 2005, Portál (275 Kč)

http://instituty.fsv.cuni.cz/~karasek (Web Tomáše Karáska s přednáškami a dalšími texty ke studiu - DÍKY:-)

Zakončení kurzu:

Písemný test

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Keini 05/10/05

Vývoj mezinárodního systému z hlediska ozbrojených konfliktů

Kyslík 05/10/05

Vývoj mezinárodního systému z hlediska ozbrojených konfliktů

Keini 12/10/05

Vývoj mezinárodního systému z hlediska ozbrojených konfliktů, Reflexe konfliktů v teoriích mezinárodních vztahů

Kyslík 12/10/05 Rysy poválečného systému, Role OSN při řešení mezinárodních konfliktů
Keini 19/10/05 Konflikt z hlediska teorie mezinárodních vztahů, Realismus, Liberalismus, Definice konfliktu; konfliktní cyklus
Kyslík 19/10/05

Debata Realismus vs. Liberalismus

Keini 26/10/05

Konfliktní cyklus (řešení), Hladiny analýzy jako způsob vysvětlení příčin konfliktů, Konflikty a jejich klasifikace

Kyslík 26/10/05

Konfliktní cyklus (řešení), Hladiny analýzy jako způsob vysvětlení příčin konfliktů, Konflikty a jejich klasifikace

Keini 02/11/05

Trichotomie konfliktů a jejich řešení, Mírové smlouvy od konce studené války z hlediska trichotomie konfliktů

  Keini 09/11/05

Analýza mezistátních a vnitrostátních ozbr. konfliktů, Občanské války (vnitrostátní ozbrojené konflikty o moc)

Keini 16/11/05

Podstata občanských válek, Demokratizace, Konflikty při vytváření států (vnitrostátní ozbrojené spory o území)

Keini 23/11/05

Složené konflikty, Postupy při řešení region. konfliktů, Regionální rámce pro řešení konfliktů, Velmoci a globální konflikty

Keini 30/11/05

Prevence konfliktů, mechanismus včasného varování, nástroje prevence konfliktů

Keini 07/12/05

Aktéři a příklady prevence konfliktů (tabulky), Postkonfliktní rekonstrukce