wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Politický systém ČR Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

2. semestr

Mezinárodní právo  Mezinárodní konflikty  Základy marketingu  Obchodní právo  Erasmus 

3. semestr

Evropská ekonomická integrace:   přednáší: prof. ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (2005/2006)

4. semestr

5. semestr

Povinná literatura: Cihelková, Jakš: Evropská integrace - Evropská unie, Economica, VŠE 2004, ÚZ: Evropské právo, základní dokumenty

6. semestr

Doporučená literatura: J. Gillingham - EUROPEAN INTEGRATION 1950 – 2003, Cambridge University Press (31€:-(

Zakončení kurzu:

Písemný test v posledním týdnu výuky: 6 otázek, 1 hodina, když se nezdaří tak ústní zkouška
Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
  Keini 06/10/05 Program přednášek, Základní etapy vývoje integračního procesu v (západní) Evropě
Keini 13/10/05 Základní etapy vývoje integračního procesu v (západní) Evropě
Kyslík 13/10/05 Základní etapy vývoje integračního procesu v (západní) Evropě
Keini 20/10/05 Základní etapy vývoje integračního procesu v (západní) Evropě (1974-2005) – dokončení předchozí přednášky
Keini 27/10/05 Aspekty analýzy ekonomicko-sociální báze
Keini 03/11/05 Makroekonomické parametry EU - diferencovanost, klíčové parametry - dokončení předchozí přednášky
  Keini 10/11/05 Aspekty analýzy ekonomicko-sociální báze EU, Čtyři oblasti cílů EU
Keini 01/12/05 Orgány EU a jejich fungování, podíl zájmových organizací (lobbyismu) na rozhodovacím procesu EU
Keini 08/12/05 Vše o Radě EU
Keini 12/12/05 Evropský parlament
Keini 15/12/05 Evropská komise
Keini 05/01/06 Politiky EU a jejich financování
  Net 05/01/06 Kompletně zpracované otázky ke zkoušce