wz

Úvodní strana

Fórum 

       

1. semestr

Instituce EU Peníze, bankovnictví... Čs. politický systém Ekonom. integrace EU Sociální psychologie

2. semestr

Mezinárodní právo  Mezinárodní konflikty  Základy marketingu  Obchodní právo  Erasmus 

3. semestr

Český politický systém:   přednáší: PhDr. Jan Bureš

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky, Portál, Praha, 2003

6. semestr

Zakončení kurzu:

Písemný test

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Keini 04/10/05

Politický systém první Československé republiky

Kyslík 04/10/05

Politický systém první Československé republiky

Keini 11/10/05

Národnostní nesoulad Československa, 1. parlament, 1. komunální volby (nová vláda), Ústava z roku 1920...

Keini 18/10/05

Ústavní instituce z r. 1920, Stranický systém první Čs. republiky a krizový rok 1938, Agrárníci, Národní demokracie

Kyslík 18/10/05

1. republika - zákonodárná a výkonná moc, Stranický systém 1. republiky

Keini 25/10/05

Čs. politické strany: ČSL, Čs. sociálně demokratická strana dělnická, Čs. strana národně socialistická, KSČ..

  Kyslík 25/10/05

Čs. politické strany: ČSL, Čs. sociálně demokratická strana dělnická, Čs. strana národně socialistická, KSČ..

Keini 01/11/05

Slovenské politické strany, Německé politické strany, Rok 1938 a rozbití republiky...(jedna z nejlepších přednášek!)

Keini 08/11/05

Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, Samostatná Slovenská republika, Vývoj v Československu po válce

Keini 15/11/05

Události do 1948, proces znárodňování, 1946 – 1948: parlamentní boje, Únorový převrat

Keini 29/11/05

Přechod československé společnosti k demokracii 1989-1992

Keini 06/12/05

1991 - Ekonomické reformy, Restituce, Československý státoprávní problém

Keini 13/12/05 Historický vývoj české politické kultury, Rozdíly mezi českou a politickou kulturou
Keini 20/12/05 Podoba české politické kultury po roce 1989, Systém politických stran a jeho vývoj po roce 1989
Keini 10/01/06 Systém politických stran a jeho vývoj po roce 1989 – dokončení předchozí přednášky