wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Ústavní právo Dějiny diplomacie Vývoj evr. spolupráce Politologie

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století II Ekonom. geografie světa Občanské právo  

3. semestr

Vývoj evropské spolupráce a integrace:   přednáší: Michal Mravinač, M.A.

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Fiala, Pitrová, Evropská unie, MUNI 2003 (650 Kč:-(

6. semestr

Zakončení kurzu:

Přednášky/příspěvky
2006 Autor Datum Popis
Nikola 12/06/06 Počátky evropské integrace (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Římské smlouvy (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Krize Společenství a její překonávání, první (severní) rozšíření (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Jednotný evropský akt a vnitřní trh (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Maastrichtská smlouva (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Evropská Komise (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Evropský parlament (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Evropská rada (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Evropský soudní dvůr (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Rada Evropské Unie (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Nikola 12/06/06 Čtvrté rozšíření, Amsterodamská smlouva, Agenda 2000 (barevné a podrobné výpisky z knihy Evropská Unie (ta tlustá:)od Fialy a Pitrové)
Kristýna 14/06/06

Vývoj evropské spolupráce a integrace - kompletní výpisky z přednášek

2005 Autor Datum Popis
Kyslik 22/02/05 Úvodní přednáška - Evropa, Cíle sjednocení Evropy, Představa Evropy
Mashe 22/02/05 Úvodní přednáška - Evropa, Cíle sjednocení Evropy, Představa Evropy
Janny 22/02/05 Úvodní přednáška - Evropa, Cíle sjednocení Evropy, Představa Evropy
Kyslik 01/03/05 Formální integrace, Úrovně ekonomické integrace, Politická integrace, Historické přístupy - federalismus
Miky 01/03/05 Formální integrace, Úrovně ekonomické integrace, Politická integrace, Historické přístupy - federalismus
Kyslik 08/03/05 Historické přístupy - mezivládní, vzájemné závislosti, Jak by se mohla vyvíjet EU, Poválečný vývoj v Evropě
Keini 08/03/05 Historické přístupy - mezivládní, vzájemné závislosti, Jak by se mohla vyvíjet EU, Poválečný vývoj v Evropě
Internet 14/03/05 EU ve 12 lekcích
Internet 14/03/05 Evropská unie v kostce - Kapesní průvodce po historii i současnosti
Internet 14/03/05 Glosář - Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie
Internet 14/03/05 Instituce Evropské unie
Internet 14/03/05 Jak funguje Evropská unie - průvodce občana institucemi EU 
Internet 14/03/05 Návrh smlouvy zakládající ústavu pro Evropu
Internet 14/03/05 Nová idea pro Evropu : Schumanova deklarace
Internet 14/03/05 ABC práva Evropských společenství (errata)
Internet 14/03/05 Smlouva o ústavě pro Evropu
Internet 14/03/05 Ústava pro Evropu - stručné informace
Keini 15/03/05 Rada Evropy, Evropské společenství uhlí a oceli
Keini 22/03/05 Klady a zápory ESUO, Evropské obranné společenství, Západoevropská unie
Keini 29/03/05 Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii, Severská rada
Kyslik 05/04/05 Evropské sdružení volného obchodu, Počátek 60. let, Fouchetův výbor
Keini 12/04/05 1965 Krize "prázdné židle", Lucemburský kompromis, Francouzské veto proti vstupu Británie do EHS
Kyslik 12/04/05 1965 Krize "prázdné židle", Lucemburský kompromis, Francouzské veto proti vstupu Británie do EHS
Miky 12/04/05 Evropská integrace – stručně napsaný vývoj
Keini 19/04/05 60. léta - pokrok ve sjednocování, Summit v Haagu
Kyslik 03/05/05 Evropské politické společenství, Evropská rada
Keini 03/05/05 Evropské politické společenství, Evropská rada
Kyslik 10/05/05 80. léta 2. rozšíření - jižní: Řecko, Španělsko, Portugalsko
Keini 10/05/05 80. léta 2. rozšíření - jižní: Řecko, Španělsko, Portugalsko
Net 16/06/05 Evropská unie - stručná historie v datech
Net 16/06/05 Evropská unie - historie v próze
Net 16/06/05 Evropská unie -  historie v datech (ještě stručnější:-)
Net 16/06/05 Evropská unie - historie v próze (z jiného zdroje + mini mapky)