wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Ústavní právo Dějiny diplomacie Vývoj evr. spolupráce Politologie

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století II Ekonom. geografie světa Občanské právo  

3. semestr

Občanské právo:   přednáší: JUDr. Marie Češková

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Fiala, Občanské právo hmotné, MUNI 2002

6. semestr

Občanský zákoník + CD, Computer Press 2004 (79 Kč), Zákon o rodině

Zakončení kurzu:

Ústní zkouška
Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Kyslik 21/02/05 Úvod do Občanského práva, Obecná ustanovení, Neplatnost právních úkonů...
Mashe 21/02/05 Úvod do Občanského práva, Obecná ustanovení, Neplatnost právních úkonů...
Marek 22/02/05 Předmět právní úpravy, Náležitosti vůle, Způsobilost k právním úkonům, Zastoupení...
Kyslik 01/03/05 Odporovatelnost, Zastoupení, Lhůty, Vymezení základních pojmů
Marek 01/03/05 Absolutní/relativní neplatnost, Ochrana osobnosti, Promlčení, Prekluze...
Marek 08/03/05 Věcná práva, Vlastnictví - nabývání, omezení, držba, vyvlastnění, 
Kyslik 08/03/05 Věcná práva, Vlastnictví - nabývání, povinnosti vlastníka, ochrana vlastnického práva
Keini 08/03/05 Věcná práva, Vlastnictví - nabývání, povinnosti vlastníka, ochrana vlastnického práva
Kyslik 15/03/05 Spoluvlastnictví - vznik, zrušení a zánik, Společné jmění manželů, Věcná práva - zástavní právo
Keini 15/03/05 Spoluvlastnictví - vznik, zrušení a zánik, Společné jmění manželů, Věcná práva - zástavní právo
Keini 29/03/05 Právo zástavní, podzástavní, zadržovací, Věcná břemena...
Keini 05/04/05 Dědění - kdy, co, kdo, Dědění ze závěti a ze zákona, Správce dědictví
Kyslik 05/04/05 Dědění - kdy, co, kdo, Dědění ze závěti a ze zákona, Správce dědictví
Keini 12/04/05 Závazkové právo, Smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Spotřebitelské smlouvy, Změny závazků
Kyslik 12/04/05 Závazkové právo, Smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Spotřebitelské smlouvy, Změny závazků
Keini 19/04/05 Změny závazků -  kumulativní novace, prodlení, Zajištění závazků - věcně právní a obligační prostředky
Kyslik 26/04/05 Zánik závazku - splnění, dohoda, odstoupení od smlouvy, dodatečná nemožnost plnění, výpověď.....
Keini 26/04/05 Zánik závazku - splnění, dohoda, odstoupení od smlouvy, dodatečná nemožnost plnění, výpověď.....
Kyslik 03/05/05 Závazky vznikající z porušení práva, Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení...
Keini 03/05/05 Závazky vznikající z porušení práva, Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení...
Kyslik 10/05/05 Zákon o rodině, Manželství - vztahy a zánik, Vztahy mezi rodiči a dětmi
Keini 10/05/05 Zákon o rodině, Manželství - vztahy a zánik, Vztahy mezi rodiči a dětmi
Anonym 13/06/05 Mix různých přednášek
  Anonym 13/06/05 Mix různých přednášek - pěkné