wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Ústavní právo Dějiny diplomacie Vývoj evr. spolupráce Politologie  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století II Ekonom. geografie světa Občanské právo  

3. semestr

Politická a ekonomická geografie světa:   přednáší: PaedDr. Milan Vošta, PhD.

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Hrala a kol., Geografie svět. hospodářství - vybrané kapitoly, VŠE

6. semestr

Zakončení kurzu:

Přednášky/příspěvky
2006 Autor Datum Popis
Martina 09/05/06

Kompletní výpisky z přednášek (PDF)

Kristýna 14/06/06

Kompletní výpisky z knihy Politická a ekonomická geografie světa (Hrala a kol., VŠE)

2005 Autor Datum Popis
Kyslík 23/02/05 Úvod, podmínky testu, způsob psaní testu
Kyslík 02/03/05 Zákonitosti a činitelé rozmístění, Územní dělby práce, Teritoriální systémy
Keini 09/03/05 Geografie obyvatelstva, Reprodukční ukazatele, Fáze populačního procesu
Kyslík 16/03/05 Porodnostní a úmrtnostní ukazatele, Demografická a věková struktura, Rozmístění obyvatelstva
Keini 16/03/05 Porodnostní a úmrtnostní ukazatele, Demografická a věková struktura, Rozmístění obyvatelstva
Keini 23/03/05 Členění, trendy a hlavní směry migrace
Keini 30/03/05 Průmysl - skladba a klasifikace, Těžební průmysl - skladba a rozmístění
Keini 06/04/05 Energetický průmysl - dělení a význam, Ropa, Zemní plyn
Kyslík 06/04/05 Energetický průmysl - dělení a význam, Ropa, Zemní plyn
Keini 13/04/05 Uhlí, Rozmístění průmyslu, Průmyslové komplexy, Výroba elektřiny, Strojírenská výroba
Kyslík 13/04/05 Uhlí, Rozmístění průmyslu, Průmyslové komplexy, Výroba elektřiny, Strojírenská výroba
Keini 20/04/05 Strojírenské odvětví, Chemický průmysl, Hlavní regiony
Kyslík 20/04/05 Strojírenské odvětví, Chemický průmysl, Hlavní regiony
Keini 27/04/05 Zemědělství - funkce a rysy rozmístění, Přírodní pásma, Rostlinná výroba, Obilnářství
Kyslík 27/04/05 Zemědělství - funkce a rysy rozmístění, Přírodní pásma, Rostlinná výroba, Obilnářství
Keini 04/05/05 Živočišná výroba - rozmístění a typy chovů, Rybolov - trendy a rozmístění, Cestovní ruch
Kyslík 04/05/05 Živočišná výroba - rozmístění a typy chovů, Rybolov - trendy a rozmístění, Cestovní ruch
Keini 11/05/05 Cestovní ruch - vliv na ekonomiku, předpoklady rozvoje a rozmístění, Politická mapa světa, Integrační skupiny
Kyslík 11/05/05 Cestovní ruch - vliv na ekonomiku, předpoklady rozvoje a rozmístění, Politická mapa světa, Integrační skupiny
Marek 26/05/05 Kompletně zpracované materiály z přednášek k testu
Anonym 18/06/05 Státy světa a jejich hlavní města
Anonym 18/06/05 Výpisky z příloh ze skript (Evropská Unie, Německo, Francie, Velká Británie atd....)
Anonym 18/06/05 Tahák