wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Ústavní právo Dějiny diplomacie Vývoj evr. spolupráce Politologie Mezinárodní organizace

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století II Ekonom. geografie světa Občanské právo  

3. semestr

Ekonomika II:   přednáší: doc. ing. Miloslav Rotport, CSc.

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

6. semestr

Zakončení kurzu:

Přednášky/příspěvky
2006 Autor Datum Popis
Martina 09/05/06

1. Úvod do makroekonomie

Martina 09/05/06

2. Makroekonomický produkt a důchod

Zuzka 09/05/06

Tahák - všechny vzorečky ke zkoušce

Zuzka 09/05/06

Tahák - kompletní teorie ke zkoušce

Kristýna 14/06/06

Makroekonomie - kompletní výpisky z přednášek

2005 Autor Datum Popis
Mashe 22/02/05 Úvod do makroekonomie
Kyslík 22/02/05 Úvod do makroekonomie
Keini 01/03/05 Makroekonomický produkt a důchod
Kyslík 01/03/05 Makroekonomický produkt a důchod
Keini 08/03/05 Celkové výdaje a produkt, dvou - tří - čtyř sektorový model (spotřeba a investice) – výdajový multiplikátor
Kyslík 08/03/05 Celkové výdaje a produkt, dvou - tří - čtyř sektorový model (spotřeba a investice) – výdajový multiplikátor
Keini 15/03/05 Použití multiplikátoru s daní - příklad, Agregátní poptávka a nabídka, Keynes. a Monet.  přístup k agregátní nabídce 
Kyslík 15/03/05 Použití multiplikátoru s daní - příklad, Agregátní poptávka a nabídka, Keynes. a Monet.  přístup k agregátní nabídce 
Keini 29/03/05 Peníze a trh peněz, tvorba, multiplikovaná expanze bank. depozit, příklady, nabídka, poptávka, úrokové sazby...
Keini 05/04/05 Hospodářské cykly - charakteristika, mechanismus, fáze, důsledky, graf, Multiplikátor a akcelerátor...
Kyslík 05/04/05 Hospodářské cykly - charakteristika, mechanismus, fáze, důsledky, graf, Multiplikátor a akcelerátor
Keini 12/04/05 Nezaměstnanost - pojem, měření, formy, příčiny a důsledky. Inflace - měření, příklady, formy, Philipsovy křivky
Kyslík 12/04/05 Nezaměstnanost - pojem, měření, formy, příčiny a důsledky. Inflace - měření, příklady, formy, Philipsovy křivky
Keini 19/04/05 Světová ekonomika, vnější ekonomická rovnováha, Komparativní výhody, Mezinárodní pohyb kapitálu, Index ERDI
Keini 26/04/05 Stabilizační politika a její složky, Měnová politika, Magický čtyřúhelník, Důchodová rychlost oběhu peněz...
Kyslík 26/04/05 Stabilizační politika a její složky, Měnová politika, Magický čtyřúhelník, Důchodová rychlost oběhu peněz...
Keini 03/05/05 Fiskální politika, Rozpočtová soustava, Keynesiánská fiskální politika, Strukturální a cyklický rozpočet
Kyslík 03/05/05 Fiskální politika, Rozpočtová soustava, Keynesiánská fiskální politika, Strukturální a cyklický rozpočet
Keini 10/05/05 Nástroje a cíle zahraničně obchodní politiky, Protekcionismus, Sjednocování národních ekonomik
Kyslík 10/05/05 Nástroje a cíle zahraničně obchodní politiky, Protekcionismus, Sjednocování národních ekonomik
Alenka 14/02/06 Makroekonomie - souhrnné výpisky (autoři: Alenka a Kyslík)