wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Teorie práva Rétorika Sociologie Mezinárodní vztahy  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století Dějiny evr. myšlení Dějiny státu a práva  

3. semestr

Teorie práva a právní filozofie:   přednáší: JUDr. František Cvrček, CSc. (2004/2005)

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Viktor Knapp, Teorie práva

6. semestr

Zakončení kurzu:

Ústní zkouška (2004/2005)

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Maya 04/10/04 Pojem práva a přístupy k němu, členění práva
Michaela 04/10/04 Pojem práva a přístupy k němu
Mashe 11/10/04 Objektivní právo, Subjektivní právo, Struktura a roztříděn právní normy, Právní předpisy
Mashe 18/10/04 Prameny práva, právní kultura
Kyslík 25/10/04 Prameny práva
Mashe 25/10/04 Prameny práva
Kyslík 01/11/04 Právní normy
Mashe 08/11/04 Subjekty práva, Právní skutečnosti, Právní vztah
Keini 15/11/04 Subjektivní právo - dokončení, Interpretace práva
Keini 22/11/04 Jazykové interpretační metody - dokončení, obecné zásady právní
Keini 29/11/04 Aplikace práva, Obecná struktura soudnictví, ústavní soudnictví, Nejvyšší správní soud, soudy rozhodčí
Mashe 29/11/04 Aplikace práva, Obecná struktura soudnictví, ústavní soudnictví, Nejvyšší správní soud, soudy rozhodčí
Mashe 06/12/04 Právní stát
02/01/05 Zkušební otázky - 1. semestr (2004/2005)
Petr 02/01/05 Právo jako pojem, Objektivní právo, Realizace právních norem, Právní stát, Vztah státu a práva.....
Internet 02/01/05 Pojmy z teorie práva
Kyslík 02/01/05 Právo - formy a tvorba, Právní normy, Platnost a působnost normativních právních aktů, Právní vztahy, Aplikace práva státními orgány
Daniela 02/01/05 Výpisky z knihy Teorie práva od Viktora Knappa
Marek 02/01/05

Teorie práva - zpracované otázky ke zkoušce (2004/2005)

Petr 23/10/05

Různé přístupy k právu, Teorie přirozeného práva, Právní pozitivismus, Právní normativismus...

[CNW:Counter]