wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Teorie práva Rétorika Sociologie Mezinárodní vztahy  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století Dějiny evr. myšlení Dějiny státu a práva  

3. semestr

Dějiny státu a práva:   přednáší: doc. JUDr. Radim Seltenreich, CSc. (2004/2006)

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Dějiny evropského kontinentálního práva, Linde

6. semestr

Zakončení kurzu:

Ústní zkouška (2004/2005)

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Kyslík 08/10/04 Základy kontinentálního práva
Mashe 08/10/04 Starověké právní systémy: Egypt, Sumer, Babylónská říše, Izrael, Antické Řecko
Kyslík 15/10/04 Solónovy reformy, Starověké Řecko, Římské právo
Mashe 15/10/04 Řecké právní dějiny - Athény, Římské právo
Kyslík 22/10/04 Římské právo, Kanonické právo
Mashe 22/10/04 Západní Evropa, Škola glosátorů
Miky 22/10/04 Římské právo - východ a západ říše, Svatá říše římská, Kanonické právo
Keini 09/11/04 Právní vývoj Francie od Francouzské revoluce do roku 1962, Právní dějiny Německa - úvod
Keini 16/11/04 Americké právní dějiny - dokončení
Keini 26/11/04 Právní dějiny Německa 1848-1890, Italský fašismus, Nacistická diktatura v Německu
Kyslík 26/11/04 Právní dějiny Německa 1848-1890, Italský fašismus, Nacistická diktatura v Německu
Keini 03/12/04 Nacistická diktatura v Německu – dokončení, Angloamerický právní vývoj
Mashe 10/12/04 Anglické právní dějiny od r. 1653, Americké právní dějiny - období kolonií
Keini 17/12/04 Americké právní dějiny - dokončení
Internet 10/12/04 Americké právní dějiny
Internet 10/12/04 Právní dějiny - pojmy
Internet 10/12/04 Právní dějiny Anglie
Nikitka 10/12/04 Právní dějiny církve od založení do 20. století
Nikitka 10/12/04 Právní dějiny Francie
Nikitka 10/12/04 Právní dějiny Německa
02/01/05 Dějiny státu a práva - zkušební otázky (2004/2005)
Kolektiv 02/01/05 Kompletně zpracované otázky ke zkoušce k Dějinám státu a práva (2004/2005)
Keini 07/01/05 Vývoj českých právních dějin, Počátky českého státu (od roku 900), Husitské hnutí, Vláda Jagellonců a Habsburků
Maya 07/01/05 Vývoj českých právních dějin, Počátky českého státu (od roku 900), Husitské hnutí, Vláda Jagellonců a Habsburků
Petr 14/01/05 České právní dějiny
Janny 14/01/05 Magna Charty Libertatum
Janny 14/01/05 Maxmiliánovy reformy
Janny 14/01/05 Zlatá bula z roku 1356
Ivana 14/01/05 Státní zřízení ve Spartě a v Athénách
[CNW:Counter]