wz

Úvodní strana

Fórum        

1. semestr

Teorie práva Rétorika Sociologie Mezinárodní vztahy  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století Dějiny evr. myšlení Dějiny státu a práva  

3. semestr

Sociální komunikace a rétorika:   přednáší: doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. (2004/2006)

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

6. semestr

Zakončení kurzu:
Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Mashe 19/10/04

Kultura Projevu, Hlasová Kultura, Hlasová technika, Mluvní hlasy dospělých, Jazyková komunikace

Janny 26/10/04 Mluvená řeč a její formy
Keini 02/11/04 Stavba řečnického projevu, technika mluveného projevu
Mashe 02/11/04 Stavba řečnického projevu, technika mluveného projevu
Mashe 09/11/04 Techniky dýchání
Keini 16/11/04 Výslovnost, Individuální odchylky (vady řeči)
Keini 23/11/04 Odchylky zaviněné oslabením artikulace
Mashe 30/11/04 Fráze, Přízvuky – důrazy nebo akcenty, Intonace neboli modulace, Mluvní tempo
Keini 07/12/04 Specifické jazykové prostředky, Řečnické figury
Maya 07/12/04 Jazykolamy - kompletní seznam
[CNW:Counter]