wz

Úvodní strana

Fórum

1. semestr

Teorie práva Rétorika Sociologie Mezinárodní vztahy  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století Dějiny evr. myšlení Dějiny státu a práva  

3. semestr

Ekonomika I:   přednáší: doc. ing. Miloslav Rotport, Csc. (2004/2006)

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura:

6. semestr

Zakončení kurzu:

Písemný test (2004/2005)

Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis
Mashe 06/10/04 Základy ekonomiky, modely
Janny 13/10/04 Pojmy - trh, konkurence, subjekty (domácnosti, podniky, stát), cena
Mashe 20/10/04 Dělba práce, Peníze a jejich funkce
Kyslík 03/11/04 Chování firmy na trhu
Kyslík 24/11/04 Krátké období - náklady, příjmy a zisk firmy v optimu, Dlouhé období - bod zvratu
Kyslík 01/12/04 Přebytek spotřebitele a výrobce v dokonalé konkurenci, Nedokonalá konkurence - příčiny, druhy, optimum firmy
Kyslík 01/12/04 Mikroekonomie 1 - obsáhlé výpisky z učebnice s grafy
01/12/04 Témata k zápočtovému testu (2004/2005)
[CNW:Counter]