wz

Úvodní strana

Fórum  

1. semestr

Teorie práva Rétorika Sociologie Mezinárodní vztahy  

2. semestr

 Ekonomika Dějiny 20. století I Dějiny evr. myšlení Dějiny státu a práva  

3. semestr

Dějiny 20. století I:   přednáší: PhDr. Vlasta Kubišová (2005/2006), PhDr. Karel Kubiš, CSc. (2004/2005)

4. semestr

5. semestr

Doporučená literatura: Gilbert, Felix: Konec evropské éry

6. semestr

Zakončení kurzu: Písemný test (2004/2005)
Přednášky/příspěvky
Autor Datum Popis

Mashe 07/10/04 Úvodní přednáška, přelom 19. a 20 století
Kyslík 14/10/04 Začátek 1. sv. války
Mashe 14/10/04 Dohoda Vs Ústřední mocnosti
Mashe 21/10/04 1. světová válka
Kyslík 04/11/04 Rok 1917, Konec 1. sv. války, Pařížská mírová konference
Internet 04/11/04 1. světová válka - 1. díl: Vznik aliancí (1870-1907)
Internet 04/11/04 1. světová válka - 2. díl: Cesta do války (1907 - červenec 1914)
Internet 04/11/04 1. světová válka - 3. díl: Začátek války
Internet 04/11/04 1. světová válka - 4. díl: Zákopová válka
Internet 04/11/04 1. světová válka - 5. díl
Internet 04/11/04 1. světová válka - 6. díl
Internet 04/11/04 1. světová válka - 7. díl
Internet 04/11/04 1. světová válka - 8. díl
Mashe 04/11/04 Rok 1917, Východní a západní fronta, Konec 1. sv. války, Poválečné uspořádání Evropy
Kyslík 11/11/04 Mírové smlouvy
Mashe 18/11/04 Konference v Laussanne, Washingtonská konference, Společnost národů
Kyslík 25/11/04 Ruská revoluce
Kyslík 02/12/04 Ruská revoluce - pokračování
Kyslík 09/12/04 1924 – 1929 – Nástup Stalina, Poválečné hospodářské reparace

[CNW:Counter]